Tổng hợp

Chuỗi sự kiện ingame tháng 4
Sự kiện | 01-04-2018

Xin chào các HLV!

Chúng ta đã bước sang tháng 4 của năm 2018. Và các sự kiện ingame cũng sẽ ngay lập tức được thay đổi để phù hợp với tình hình mới.

Hãy cùng xem thử chúng ta sẽ nhận được những gì từ các sự kiện trong tháng nào!

19018 chuoi su kien ingame thang 4

Lưu ý: Riêng mảnh sự kiện sẽ vẫn được triển khai theo đúng thời gian đã công bố từ trước.

HLV chăm chỉ tháng

2 ngày Top 200
4 ngày 300.000 Điểm nâng cấp
Top 50 (có VNL & WL)
6 ngày 30 Thẻ Mô Phỏng
Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
8 ngày Tiền đạo (70+) các mùa đặc biệt
10 ngày Top 100 mùa 14WC

HLV chăm chỉ ngày

30 phút Gói C.thủ Best 30 các mùa (có WL)
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút Top 100 (có VNL & WL)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Best 7 các mùa cũ
Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
Gói Top 20 C.Thủ các mùa giải

Đá là có quà

1 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP)
2 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
3 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP)
4 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP)
5 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)

HLV chăm chỉ tháng VIP

2 ngày Top 300 LP (có UL & UB)
4 ngày 700.000 Điểm nâng cấp
  Thẻ cung cấp EP<BR>(40M EP)
6 ngày Best 50 các mùa đặc biệt (+2~+5)
8 ngày Best 50 cầu thủ mùa 14T (+2~+5)
10 ngày Top 100 các mùa (+3~+6)

HLV chăm chỉ ngày VIP

30 phút 2 Gói C.thủ Best 30 các mùa (có WL)
60 phút 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút 2 Phiếu Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút 2 Thẻ Top 100 (có VNL & WL)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
2 Thẻ Best 7 các mùa cũ
2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
2 Gói Top 20 C.Thủ các mùa giải

Đá là có quà VIP

1 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP)
2 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
3 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP)
4 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP)
5 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)

HLV chăm chỉ tháng VVIP

1 ngày Best 20 cầu thủ mùa đặc biệt
2 ngày 1.000.000 Điểm nâng cấp
3 ngày Thẻ cung cấp EP<BR>(25M EP)
4 ngày BEST 50 các mùa (+2~+5)
5 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 16
6 ngày Gói Top 50 cầu thủ các mùa (+2~+5)
7 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
8 ngày Thẻ cung cấp EP<BR>(40M EP)
9 ngày Top 300 LP (có WL)
10 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 19
11 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 20
12 ngày Top 300 CP & UB
13 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 50%
14 ngày Thẻ cung cấp EP<BR> (100M EP)

HLV chăm chỉ ngày VVIP

30 phút Top 50
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp vàng các mùa (+2~+3)
120 phút BEST 20 mùa châu Âu
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Top 200 CP
Thẻ cung cấp EP<BR> (40M EP)
Top 200 LP (có WL)

Đá là có quà VVIP

1 trận Best 50 các mùa cũ
2 trận Best 20 các mùa WC
3 trận Best 30 (có UL & UB)
4 trận Best 300 CC
5 trận Top 200 EC

-*-

Chúc các HLV hài lòng với chuỗi sự kiện ingame tháng này

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ