Tổng hợp

Chuỗi sự kiện ingame tháng 10
Sự kiện | 05-10-2017

Xin chào các HLV FIFA Online 3!

Trong tháng 10 này, chuỗi sự kiện ingame sẽ được cập nhật để phù hợp hơn với tình hình hiện tại.

Lưu ý: Sự kiện đá là có quà sẽ được cập nhật vào tuần tới.

18297 1

Thông tin cụ thể như sau:

HLV chăm chỉ tháng

Đăng nhập đủ số ngày quy định, các HLV sẽ được nhận tất cả các phần quà tương ứng. Sau khi hoàn tất 8 ngày đăng nhập, sự kiện này sẽ được tự động tái kích hoạt

2 ngày Top 50 các mùa (+2~+5)
4 ngày  250.000 Điểm nâng cấp
Best 10 các mùa
6 ngày  20 Thẻ mô phỏng
Best 20 các mùa
8 ngày 20.000.000 EP

HLV chăm chỉ ngày

30 phút Best 20 mùa hiện tại
60 phút 10.000.000 EP
90 phút Phiếu hỗ trợ nâng cấp Bạc (+2~+3)
120 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Best 3 các mùa
15.000.000 EP
Best 10 các mùa World Cup

HLV chăm chỉ tháng (VIP)

Ngoài phần thưởng từ HLV chăm chỉ tháng thông thường, nếu các ngày đăng nhập có VIP, các HLV sẽ còn được nhận thêm các vật phẩm sau

2 ngày Best 30 các mùa WC (có WL)
4 ngày 500.000 Điểm nâng cấp
15.000.000 EP
6 ngày Best 20 các mùa mới
8 ngày Best 300 mùa EC (+2~+5)
10 ngày Best 3 các mùa mới

HLV chăm chỉ ngày (VIP)

Ngoài phần thưởng từ HLV chăm chỉ ngày, nếu có VIP, các HLV sẽ còn được nhận thêm các vật phẩm sau

30 phút 2 Thẻ Best 20 mùa hiện tại
60 phút 40.000.000 EP
90 phút 2 Phiếu hỗ trợ nâng cấp Bạc  các mùa(+2~+3)
120 phút
(nhận ngẫu nhiên)
2 Thẻ Best 3 các mùa
30.000.000 EP
2 Thẻ Best 10 các mùa WC

HLV chăm chỉ tháng (VVIP)

Ngoài phần thưởng từ HLV chăm chỉ ngày thường, nếu có VVIP, các HLV sẽ còn được nhận các vật phẩm sau:

1 ngày Best 7 các mùa
2 ngày 1.000.000 Điểm nâng cấp
3 ngày 15.000.000 EP
4 ngày Best 50 các mùa (+2~+5)
5 ngày Thẻ kinh nghiệm level 15
6 ngày Best 5 các mùa cũ (+2~+5)
7 ngày 1 Phiếu giảm giá All 30% TTCN
8 ngày 30.000.000 EP
9 ngày Best 30 mùa hiện tại (+2~+5)
10 ngày Thẻ kinh nghiệm level 19
11 ngày Thẻ kinh nghiệm level 20
12 ngày Best 5 các mùa WC
13 ngày Phiếu giảm giá All 50% TTCN
14 ngày 100.000.000 EP

HLV chăm chỉ ngày (VVIP)

30 phút 20.000.000 EP
60 phút Top 300 LP (có WL)
90 phút Phiếu hỗ trợ nâng cấp Bạc các mùa (+3~+4)

120 phút

(nhận ngẫu nhiên) 

Top 50 các mùa châu Âu (WB)

Best 20 các mùa (+2~+5)
50.000.000 EP

-*-

Chúc các HLV hài lòng với chuỗi sự kiện ingame tháng 10

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ