Tổng hợp

Chuỗi sự kiện ingame tháng 9
Sự kiện | 01-09-2017

Xin chào các HLV FIFA Online 3!

Trong tháng 9 tới, chúng tôi sẽ thay đổi một loạt các quà thưởng, cũng như nội dung các sự kiện ingame trên cả FO3 và FO3M!

Dưới đây là các thay đổi sẽ bắt đầu từ 01.09.2017.

Lưu ý: Sự kiện Đá là có quà mới sẽ được cập nhật vào ngày 08.09.2017 tới!

18153 2

HLV chăm chỉ tháng

Số ngày đăng nhập Vật phẩm
2 ngày BEST 100 các mùa (+2 ~+5)
4 ngày  200.000 Điểm nâng cấp
Best 10 các mùa
6 ngày  20 Thẻ mô phỏng
Best 20 các mùa đặc biệt
8 ngày 20.000.000 EP
10 ngày Best 50 các mùa châu Âu (+3~+6)

HLV chăm chỉ ngày

30 phút

Thẻ tiền đạo các mùa (70+)

60 phút 10.000.000 EP
90 phút Phiếu hỗ trợ nâng cấp Bạc các mùa (+3~+4)
120 phút Best 50 các mùa châu Âu (+2~+5)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Best 20 các mùa châu Âu
15.000.000 EP
BEST 50 các mùa (+3~+6)

HLV chăm chỉ tháng (VIP)

Ngoài phần quà HLV chăm chỉ tháng bình thường, nếu đăng nhập khi có VIP đủ số ngày quy định, các HLV sẽ còn nhận thêm các phần quà sau 

2 ngày BEST 5 các mùa
4 ngày 500.000 Điểm nâng cấp
15.000.000 EP
6 ngày Best 30 mùa hiện tại (+2~+5)
8 ngày Best 30 các mùa châu Âu (+2~+5)
10 ngày Best 3 các mùa châu Âu

HLV chăm chỉ ngày (VIP)

Ngoài phần quà HLV chăm chỉ ngày bình thường, các HLV sẽ còn được nhận thêm những phần quà sau nếu có VIP

30 phút

2 Thẻ tiền đạo các mùa (70+)

60 phút 20.000.000 EP
90 phút 2 Phiếu hỗ trợ nâng cấp Bạc các mùa (+3~+4)
120 phút 2 Thẻ Best 50 các mùa châu Âu (+2~+5)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
2 Thẻ Best 20 các mùa châu Âu
30.000.000 EP
2 Thẻ BEST 50 các mùa (+3~+6)

HLV chăm chỉ ngày (VVIP)

Sự kiện này sẽ thay thế cho HLV chăm chỉ ngày VIP nếu các HLV mua VVIP

30 phút 15.000.000 EP
60 phút Top 200 LP (có WL)
90 phút 20.000.000 EP
120 phút Best 7 các mùa (+2~+5)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Best 10 các mùa châu Âu (+2~+5)
Best 10 các mùa (có WL)
Best 20 các mùa (+2~+5)

HLV chăm chỉ tháng (VVIP)

Sự kiện này sẽ thay thế cho HLV chăm chỉ tháng VIP nếu các HLV mua VVIP

1 ngày Best 30 các mùa (+2~+5)
2 ngày 1.000.000 điểm nâng cấp
3 ngày 15.000.000 EP
4 ngày Best 5 các mùa
5 ngày 3 Thẻ kinh nghiệm level 15
6 ngày Best 20 các mùa WC (+2~+5)
7 ngày Phiếu giảm giá CP 30% TTCN
8 ngày 30.000.000 EP
9 ngày 1 Thẻ Best 200 mùa CP
10 ngày 1 Phiếu giảm giá LP 50% TTCN
11 ngày 1 Thẻ kinh nghiệm level 19
12 ngày 1 Thẻ Best 30 các mùa châu Âu (+3~+6)
13 ngày 1 Phiếu giảm giá thuế All 50% TTCN
14 ngày 100.000.000 EP

Đá là có quà (VVIP)

Sau 3 trận đấu, các HLV sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 trong số các phần quà sau

2 Thẻ Top 200 LP (có WL)

2 Thẻ Best 5 các mùa châu Âu 

2 Thẻ Best 20 các mùa hiện tại (+2~+5)

2 Thẻ Best 50 các mùa đặc biệt (+2~+5)

30.000.000 EP

Đăng nhập hằng ngày (FO3M)

1 ngày 30 Thẻ mô phỏng
2 ngày 2 Thẻ Top 100 (Có VN Legend và World Legend)
3 ngày 5.000.000 EP
4 ngày 1 Thẻ kinh nghiệm level 15
1 Thẻ Best 50 cầu thủ các mùa
5 ngày 500.000 Điểm nâng cấp
6 ngày 1 Thẻ Best 5 cầu thủ các mùa
7 ngày 2 Thẻ Best 30 mùa đặc biệt

Đăng nhập giờ vàng trưa (FO3M)

1 Thẻ Best 100 cầu thủ các mùa

15 Thẻ mô phỏng

Đăng nhập giờ vàng tối (FO3M)

Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau:

15 Thẻ mô phỏng

3.000.000 EP

Thẻ Tiền đạo các mùa (65+)

Đá là có quà (FO3M)

Sau 3 trận, các HLV sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau:

1 Thẻ Top 100 (có WB)

1 Thẻ TOP 50 cầu thủ các mùa (+2~+5)

1 Thẻ Best 30 các mùa Châu Âu (Có WL)

1 Thẻ kinh nghiệm level 15

-*-

Trên đây là thông tin những thay đổi từ ngày 01.09.2017. Đối với trường hợp đá là có quà, các HLV sẽ được nhận các phần quà như cũ cho đến hết ngày 08.09.2017.

Cẩm nang tân thủ