Tổng hợp

Sự kiện ingame của FO3M trong tháng 10
FO3M | 03-10-2016

Xin chào các HLV,

Bên cạnh các sự kiện trong game của FIFA Online 3, những sự kiện đang có trong FO3M cũng được cập nhật mới kể từ ngày 01.09.2016. 

16795 0 

*Lưu ý: Bạn chỉ có thể tham dự được những sự kiện này trên FO3M

1. Đăng nhập giờ vàng 

►Diễn ra từ: 01.10.2016 đến 31.10.2016

►Đăng nhập trong khoảng thời gian từ 11:00 - 14:00 và từ 19:00 - 22:00, các HLV sẽ nhận được các phần quà sau:

 16795 1

...

2. Thách đấu nhận quà

►Diễn ra từ: 01.10.2016 đến 31.10.2016 

►Sau khi Thách đấu 2 trận trên FO3M, các HLV sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong những phần quà sau:

 16795 2

...

3. Đá giải nhận quà

►Diễn ra từ: 01.10.2016 đến 31.10.2016

►Sau 3 trận bất kì trên FO3M, các HLV sẽ nhận được các phần quà sau:

16795 3 

...

Thay mặt BĐH trò chơi, 

Trân trọng

Cẩm nang tân thủ