Tổng hợp

Bảo trì trang web EP Point Shop FO3 từ ngày 15.06
Tổng hợp | 13-06-2018

Xin chào các HLV!

Từ 00:00 ngày 15.06.2018, chúng tôi sẽ tạm đóng trang EP Point Shop của FO3 (tại địa chỉ https://sukien.fo3.garena.vn/) để bảo trì và cập nhật các vật phẩm FO4.

19218 bao tri trang ep point shop fo3

Chúng tôi sẽ thông báo đến tất cả các HLV ngay khi quá trình bảo trì trang web hoàn tất!

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ