Tổng hợp

Gói Top World Legend (Có UL, UB)
Tổng hợp | 23-04-2018

Xin chào các HLV!

Tù ngày 24.04.2018 đến 09.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bánGói Top World Legend (Có UL, UB) với giá chỉ 1499 CASH/FC.

19091 Goi TopWL UL UB 775x685

Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói Top World Legend (Có UL, UB):

1 Thẻ Top 30 WL (Có UL, UB)

1 Thẻ Top 20 WL (Có UL, UB)

1 Thẻ Top 15 WL (Có UL, UB)

3 Phiếu giảm giá All 50% TTCN

3 Thẻ kinh nghiệm level 23

30 Thẻ phong độ SS

1.000.000 Điểm nâng cấp

400 MP

-*-

Chúc các HLV hài lòng với vật phẩm này!

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ