Tổng hợp

Gói WL chỉ định 30
Tổng hợp | 23-04-2018

Xin chào các HLV!

Từ ngày 24.04.2018 đến ngày 09.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Gói WL chỉ định 30 với giá chỉ 799 CASH/FC.

19087 Goi WL Chidinh30 775x685

Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói WL chỉ định 30:

1 WL Thẻ chỉ định 30

1 Thẻ WL phổ thông đầu tháng 2

1 Thẻ WL phổ thông giữa tháng 2

1 Phiếu giảm giá All 50% TTCN

-*-

Chúc các HLV hài lòng với vật phẩm này!

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ