Tính năng game

Chuỗi sự kiện ingame tháng 3
Tính năng | 01-03-2018

Xin chào các HLV!

Chúng ta đã bước sang tháng 3 của năm 2018. Và các sự kiện ingame cũng sẽ ngay lập tức được thay đổi để phù hợp với tình hình mới.

Hãy cùng xem thử chúng ta sẽ nhận được những gì từ các sự kiện trong tháng nào!

18883 chuoi su kien ingame thang 3

Lưu ý: Riêng mảnh sự kiện tết sẽ vẫn được triển khai theo đúng thời gian đã công bố từ trước.

HLV chăm chỉ tháng

2 ngày Gói Top 30 mùa 14WC(Có WB)
4 ngày 300.000 Điểm nâng cấp
Gói Tiền đạo các mùa có WB (80+)
6 ngày 30 Thẻ Mô Phỏng
Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
8 ngày Thẻ Best 20 C.Thủ các mùa cũ (+2~+5)
10 ngày BEST 20 các mùa

HLV chăm chỉ ngày

30 phút Gói C.thủ Best 30 các mùa
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút BEST 50 cầu thủ 14T
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Best 30 các mùa WC (Có WL)
Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
Gói Top 30 C.Thủ các mùa giải<BR>(+2~+5)

Đá là có quà

1 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP)
2 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
3 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP)
4 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP)
5 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)

HLV chăm chỉ tháng VIP

2 ngày BEST 10 cầu thủ các mùa
4 ngày 700.000 Điểm nâng cấp
  Thẻ cung cấp EP<BR>(40M EP)
6 ngày Top 200 LP (có UL & UB)
8 ngày Best 50 các mùa đặc biệt (+2~+5)
10 ngày Top 100 (+2~+5)

HLV chăm chỉ ngày VIP

30 phút 2 Gói C.thủ Best 30 các mùa
60 phút 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút 2 Phiếu Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút 2 Thẻ BEST 50 cầu thủ 14T
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
2 Thẻ Best 30 các mùa WC (Có WL)
2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
2 Gói Top 30 C.Thủ các mùa giải<BR>(+2~+5)

Đá là có quà VIP

1 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP)
2 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
3 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP)
4 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP)
5 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)

HLV chăm chỉ tháng VVIP

1 ngày Best 30 cầu thủ 14WC & World Legend
2 ngày 1.000.000 Điểm nâng cấp
3 ngày Thẻ cung cấp EP<BR>(25M EP)
4 ngày BEST 30 các mùa giải
5 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 16
6 ngày Gói Top 100 cầu thủ các mùa (+2~+5)
7 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
8 ngày Thẻ cung cấp EP<BR>(40M EP)
9 ngày Gói tiền đạo (60+) các mùa đặc biệt
10 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 19
11 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 20
12 ngày Best 50 các mùa WC (+2~+5)
13 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 50%
14 ngày Thẻ cung cấp EP<BR> (100M EP)

HLV chăm chỉ ngày VVIP

30 phút Top 30 (có UL & UB)
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp vàng các mùa (+2~+3)
120 phút BEST 20 mùa WC
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Top 100 LP (Có WL)
Thẻ cung cấp EP<BR> (40M EP)
Top 200 LP (có WL)

Đá là có quà VVIP

1 trận Best 20 các mùa
2 trận Best 20 các mùa châu Âu
3 trận Best 50 các mùa cũ (+2~+5)
4 trận Best 30 các mùa (+2~+5)
5 trận Top 100 các mùa (+3~+6)

-*-

Chúc các HLV hài lòng với chuỗi sự kiện ingame tháng này

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ