Tính năng game

[ Video ] Bản cập nhật tháng 9
Tính năng | 24-08-2017

Phiên bản mới mang tính năng mật khẩu cấp 2 trở lại với FIFA Online 3 Mobile, điều chỉnh giao diện phiên bản trên máy tính và nhất là ra mắt bộ 3 thẻ huyền thoại Ultimate Best.

Cẩm nang tân thủ