Chuỗi sự kiện ingame tháng 12
Sự kiện | 30-11-2017

Xin chào các HLV!

Chúng ta đã bước sang tháng cuối cùng trong năm 2017. Và các sự kiện ingame cũng sẽ ngay lập tức được thay đổi để phù hợp với tình hình mới.

Hãy cùng xem thử chúng ta sẽ nhận được những gì từ các sự kiện trong tháng nào!

18530 1

Tạm thời chưa có các mảnh sự kiện cho tháng 12 nhé!

HLV chăm chỉ tháng

2 ngày Best 7 cầu thủ các mùa
4 ngày 300.000 Điểm nâng cấp
Best 10 cầu thủ các mùa
6 ngày 30 Thẻ Mô Phỏng
Thẻ cung cấp 25M EP
8 ngày Top 200 (+2 ~ +5)
10 ngày Best 5 cầu thủ các mùa

HLV chăm chỉ ngày

30 phút Best 30 cầu thủ các mùa (Có WL)
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút Gói Top 50 C.Thủ các mùa<BR>(+2~+5)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
 Gói tiền đạo các mùa có WB (80+)
Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
BEST 50 các mùa Châu Âu(+2-+5)

Đá là có quà

1 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP)
2 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
3 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP)
4 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP)
5 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)

HLV chăm chỉ tháng VIP

2 ngày Best 30 các mùa giải
4 ngày 700.000 Điểm nâng cấp
Thẻ cung cấp 15M EP
6 ngày Best 300 C.Thủ EC
8 ngày BEST 5 các mùa WC
10 ngày Top 200 CC

HLV chăm chỉ ngày VIP

30 phút 2 Thẻ Best 30 cầu thủ các mùa (Có WL)
60 phút 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút 2 Thẻ Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút 2 Gói Top 50 C.Thủ các mùa<BR>(+2~+5)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
2 Gói tiền đạo các mùa có WB (80+)
2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
2 BEST 50 các mùa Châu Âu(+2-+5)

Đá là có quà VIP

1 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP)
2 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
3 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP)
4 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP)
5 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)

HLV chăm chỉ tháng VVIP

1 ngày Gói Top 100 C.Thủ các mùa (+2~+5)
2 ngày 1.000.000 Điểm nâng cấp
3 ngày Thẻ cung cấp 20M EP
4 ngày Best 20 các mùa giải
5 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 16
6 ngày Best 3 cầu thủ các mùa
7 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
8 ngày Thẻ cung cấp 30M EP
9 ngày Top 300 LP (Incld WL)
10 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 19
11 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 20
12 ngày Top 300 CC (có UB & UL)
13 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 50%
14 ngày Thẻ cung cấp 100M EP

HLV chăm chỉ ngày VVIP

30 phút Best 20 mùa hiện tại
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp vàng các mùa (+2~+3)
120 phút TOP 50 các mùa (Có mùa WB)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Best 200 C.Thủ EC
Thẻ cung cấp EP<BR> (30M EP)
Top 200 LP (có WL)

Đá là có quà VVIP

1 trận Top 100 các mùa (có WB)
2 trận Top 300 mùa '14 WC <BR>(+2~+5)
3 trận Best 5 cầu thủ các mùa
4 trận BEST 10 các mùa WC
5 trận Top 300 CC

-*-

Chúc các HLV hài lòng với chuỗi sự kiện ingame tháng này

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Nạp sò & Chuyển sò

Cẩm nang tân thủ