Thông báo

Chuỗi sự kiện ingame tháng 5
Sự kiện | 02-05-2018

Xin chào các HLV!

Chúng ta đã bước sang tháng 5 của năm 2018. Và các sự kiện ingame cũng sẽ ngay lập tức được thay đổi để phù hợp với tình hình mới.

Đặc biệt, kể từ tháng này, Mảnh sự kiện sẽ bị xoá khỏi các sự kiện ingame của FO3. Thay vào đó, các HLV sẽ được nhận thêm rất nhiều điểm MP từ các sự kiện. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mở cửa các vật phẩm đặc biệt trong MP Shop. Thông tin về các vật phẩm này sẽ được đề cập trong bài viết sau.

Trước tiên, hãy cùng xem thử chúng ta sẽ nhận được những gì từ các sự kiện trong tháng nào!

19114 chuoi su kien ingame thang 5

Đăng nhập nhận quà

Đăng nhập mỗi ngày trên FIFA Online 3 sẽ mang lại cho bạn những phần quà sau:

- 2 MP

HLV chăm chỉ tháng

2 ngày Gói tiền vệ (65+) các mùa đặc biệt
4 ngày 300.000 Điểm nâng cấp
Top 50
6 ngày 30 Thẻ Mô Phỏng
Thẻ cung cấp EP<BR>(25M EP)
8 ngày BEST 50 mùa đặc biệt(+2-+5)
10 ngày Best 10 cầu thủ các mùa (Có WL)

HLV chăm chỉ ngày

30 phút Best 30 các mùa WC (Có WL)
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút Top 100
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Gói tiền vệ các mùa có WB (80+)
Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
Top 300 CC

Đá là có quà

1 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP) + 2 MP
2 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP) + 2 MP
3 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP) +2 MP
4 trận Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP) + 2 MP
5 trận Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP) + 2 MP

HLV chăm chỉ tháng VIP

2 ngày Top 300 LP (có WL)
4 ngày 700.000 Điểm nâng cấp
Thẻ cung cấp EP<BR>(40M EP)
6 ngày Top 300 CP & UB
8 ngày BEST 7 các mùa cũ(+2-+5)
10 ngày Best 200 CP

HLV chăm chỉ ngày VIP

30 phút 2 ThẻBest 30 các mùa WC (Có WL)
60 phút 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
90 phút 2 Phiếu Hỗ trợ nâng cấp bạc các mùa (+2~+3)
120 phút 2 Thẻ Top 100
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
2 Gói tiền vệ các mùa có WB (80+)
2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
2 Gói Top 300 CC

Đá là có quà VIP

1 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (7M EP)
2 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(10M EP)
3 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(12M EP)
4 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR>(15M EP)
5 trận 2 Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)

HLV chăm chỉ tháng VVIP

1 ngày BEST 50 các mùa(+2-+5)
2 ngày Điểm nâng cấp
3 ngày Thẻ cung cấp EP<BR>(25M EP)
4 ngày Gói cầu thủ mùa LP&CP
5 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 16
6 ngày BEST 20 mùa hiện tại
7 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
8 ngày Thẻ cung cấp EP<BR>(40M EP)
9 ngày Best 300 CP (Có WB, WL)
10 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 19
11 ngày Thẻ kinh nghiệm Lv 20
12 ngày BEST 10 các mùa
13 ngày Phiếu giảm giá thuế các mùa 50%
14 ngày Thẻ cung cấp EP<BR> (100M EP)

HLV chăm chỉ ngày VVIP

30 phút Gói tiền đạo (65+) các mùa đặc biệt
60 phút Thẻ cung cấp EP<BR> (20M EP)
90 phút Hỗ trợ nâng cấp vàng các mùa (+2~+3)
120 phút Top 300 <BR>(+2 ~ +5)
180 phút
(nhận ngẫu nhiên)
Top 200 CC
Thẻ cung cấp EP<BR>(40M EP)
Best 7 cầu thủ các mùa

Đá là có quà VVIP

1 trận Top 30 (Có UB & UL) + 2 MP
2 trận Best 30 các mùa giải +2 MP
3 trận Top 300 <BR>(+2 ~ +5) +2 MP
4 trận Best 10 cầu thủ các mùa +2 MP
5 trận Top 200 CP (Có UB & UL) +2 MP

HLV chăm chỉ cuối tuần

Duy trì đăng nhập vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần cũng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều MP. Cụ thể là:

60 phút 5 MP
120 phút 5 MP


-*-

Chúc các HLV hài lòng với chuỗi sự kiện ingame tháng này

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ