Thông báo

 • Sự kiện treo máy cuối tuần ngày 05 & 06/05

  Sự kiện | 04-05-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Cập nhật loạt vật phẩm đặc biệt trên MP Shop từ 01.05 đến 28.05

  Sự kiện | 02-05-2018
  Xin chào các HLV! Tương ứng với chuỗi sự kiện ingame mới, MP shop cũng sẽ bổ sung một loạt các siêu vật phẩm đặc biệt trong tháng này để các HLV có thể tận dụng tối đa nguồn MP dồi dào của...
 • Chuỗi sự kiện ingame tháng 5

  Sự kiện | 02-05-2018
  Xin chào các HLV! Chúng ta đã bước sang tháng 5 của năm 2018. Và các sự kiện ingame cũng sẽ ngay lập tức được thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, kể từ tháng này,...
 • Sự kiện treo máy đặc biệt ngày 30/4 & 1/5

  Sự kiện | 29-04-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 30/4 và 1/5 này, FIFA Online 3 sẽ mở cửa sự kiện treo máy mới với những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà bạn luôn trông chờ! Cụ thể hơn, trong...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần ngày 28 & 29/04

  Sự kiện | 27-04-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần ngày 21 & 22/04

  Sự kiện | 20-04-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...

Cẩm nang tân thủ