Thông báo

 • Sự kiện treo máy cuối tuần tuần 3 tháng 3

  Sự kiện | 16-03-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần tuần 2 tháng 3

  Sự kiện | 09-03-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Mảnh sự kiện tháng 3

  Sự kiện | 05-03-2018
  Xin chào các HLV! Như đã hẹn từ trước, mảnh sự kiện sẽ tái xuất trên FIFA Online 3 Việt Nam từ ngày hôm nay, 05.03.2018 và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 02.04.2018. Dưới đây là...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần tuần 1 tháng 3

  Sự kiện | 02-03-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần tuần 4 tháng 2

  Sự kiện | 23-02-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần tuần 3 tháng 2

  Sự kiện | 16-02-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...

Cẩm nang tân thủ