Thông báo

 • Sự kiện treo máy cuối tuần ngày 14&15/04

  Sự kiện | 13-04-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần tuần ngày 07 & 08.04

  Sự kiện | 06-04-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Chuỗi sự kiện ingame tháng 4

  Sự kiện | 01-04-2018
  Xin chào các HLV! Chúng ta đã bước sang tháng 4 của năm 2018. Và các sự kiện ingame cũng sẽ ngay lập tức được thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Hãy cùng xem thử chúng...
 • Sự kiện treo máy ngày 01.04

  Sự kiện | 31-03-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Sự kiện treo máy ngày 31.03

  Sự kiện | 30-03-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...
 • Sự kiện treo máy cuối tuần tuần 4 tháng 3

  Sự kiện | 23-03-2018
  Xin chào các HLV! Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện treo máy đặc biệt mỗi cuối tuần mới với rất nhiều thẻ cầu thủ, cũng như những vật phẩm giá trị và miễn phí khác mà...

Cẩm nang tân thủ