Thông báo

Thông báo tạm đóng trang betago.garena.vn
Thông báo | 14-06-2018

Xin chào các HLV!

Chúng tôi sẽ tạm thời đóng trang betago.garena.vn để bảo trì và cập nhật số lượng EP Point của các HLV từ 16:00 ngày 14.06.2018.

19220 thong bao tam dong trang betago

Chúng tôi sẽ thông báo đến tất cả các HLV ngay khi trang web có thể hoạt động trở lại.

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ