Thông báo

Bảo trì EP Point Shop từ 18:00 ngày 01.06.2018
Thông báo | 01-06-2018

Xin chào HLV,

EP Point Shop sẽ tạm thời được đóng lại từ 18h00 ngày 01.06.2018 để tiến hành bảo trì.

Ban lãnh đạo đội bóng sẽ thông tin đến ngài ngay khi Shop được mở cửa trở lại!

BĐH FIFA Online 3

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ