Thông báo

Tỷ lệ quy đổi sang EP Point dựa trên tổng giá trị thẻ nạp từ 13.03 đến 31.05
Thông báo | 24-05-2018

Xin chào các HLV FIFA Online 3!

Chúng tôi xin được thông báo rằng tất cả các HLV có thực hiện chuyển Sò sang CASH hoặc chuyển Sò sang FC từ ngày 13.03.2018 đến ngày 31.05.2018 sẽ được nhận thêm rất nhiều EP Point.

Như đã thông báo từ trước, số tiền nạp trong giai đoạn từ 01.02.2018 đến 12.03.2018 sẽ được quy đổi với tỷ lệ:

1.000 vnđ = 30.000.000 EP Point

Còn với giai đoạn từ 13.03.2018 đến 31.05.2018, tỷ lệ quy đổi sẽ là:

1.000 vnđ = 30.000.000 EP Point + tặng thêm từ 0-20% giá trị

Tất cả các HLV có thể kiểm tra số EP Point, cũng như phần EP Point tặng thêm vào ngày 14.06.2018

Lưu ý: Tất cả người chơi từng nạp thẻ vào FO3 trong giai đoạn từ 13/03 đến 31/05 đều sẽ được nhận EP Point tương ứng theo tỷ lệ quy đổi trên mà không cần phải đăng ký chuyển đổi.

Ví dụ:

Tổng số tiền bạn nạp vào FO3 từ 13.03.2018 đến 31.05.2018 là 500,000 VND, và bạn nhận được phần thưởng tăng thêm là 10%(ngẫu nhiên).

=> Bạn sẽ được nhận: (500 x 30,000,000) + (500 x 30,000,000 x 10%) = 16.5 Tỷ EP Point

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng

Cẩm nang tân thủ