Thông báo

Hướng dẫn cơ bản FIFA Online 4
Thông báo | 22-03-2018

Xin chào các NQL FIFA Online 4!

Chúng tôi trân trọng gửi đến các NQL video hướng dẫn cơ bản về FIFA Online 4.

Nếu gặp bất kỳ rắc rối nào trong quá trình trải nghiệm trò chơi, các NQL có thể tham khảo tại đây.

Phần 1: Các tính năng cơ bản

Phần 2: Các chế độ chơi

Sau khi trải nghiệm, các NQL vui lòng tham gia khảo sát về FIFA Online 4 tại đây: https://goo.gl/forms/JBZB1B103vRO0pQl2

BĐH FIFA Online 4 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ