Hướng dẫn 5 | Cách giao dịch Cầu thủ với các đội bóng Máy
Về FIFA Online 3M | 27-08-2013

EA Sports FIFA Online 3 xin giới thiệu bài viết Hướng dẫn nhanh bằng video với nội dung: Hướng dẫn các giao dịch Cầu thủ với các đội bóng Máy.


Nạp sò & Chuyển sò

Cẩm nang tân thủ