ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VỚI FIFA ONLINE 3!

Dữ liệu tài khoản FIFA ONLINE 3 của bạn sẽ đồng bộ trên cả máy tính và di động.
Từ giờ bạn sẽ quản lý được đội bóng của mình ở bất cứ nơi đâu.

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VỚI
FIFA ONLINE 3!

Dữ liệu tài khoản FIFA ONLINE 3 của bạn sẽ đồng bộ trên cả máy tính và di động.
Từ giờ bạn sẽ quản lý được đội bóng của mình ở bất cứ nơi đâu.

FAQ
Các hướng dẫn cơ bản
FAQ
Các hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn cài đặt

Lựa chọn hệ điều hành tương ứng với thiết bị di động của bạn

Lưu ý

- Đối với hệ điều hành Android yêu cầu phiên bản 2.3.3 trở lên

- Đối với hệ điều hành iOS yêu cầu phiên bản 6.0 trở lên

- Xem hướng dẫn cài đặt cho Garena Mobile