Bày bán Gói WL & WB phổ thông từ 08.06 đến 23.06
Vật phẩm | 07-06-2018

Xin chào các HLV!

Từ ngày 08.06.2018 đến 23.06.2018, FO3 Shop sẽ bắt đầu bày bán Gói WL Phổ thông mới với giá với giá 249 CASH/FC.

19206 GoiWBWL phothong 775x685

Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói WL Phổ thông mới:

1 Gói WL Phổ thông tháng 1

1 Gói WL Phổ thông đầu tháng 3

1 Gói WL Phổ thông cuối tháng 3

1 Gói WL Phổ thông tháng 4

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua được 1 lần trên PC và 1 lần trên FO3M

 

-*-

Chúc các HLV hài lòng với vật phẩm này!

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ