Flash Sale: Gói Top CC, WB, WL tháng 4 trở lại ngày 13 & 14.05
Vật phẩm | 12-05-2018

Xin chào các HLV!

Trong 2 ngày 13 & 14.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán trở lại Gói Top CC, WB, WL tháng 4 với chương trình khuyến mãi: Chỉ còn 899 CASH/FC.

19143 GoiTop CC WB WL 775x685 KM

Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói Top CC, WB, WL tháng 4:

1 Thẻ Top 10 CC & WB & WL

1 Thẻ Top 11 World Legend (có UL)

1 Thẻ kinh nghiệm level 23

1 Phiếu giảm giá All 50% TTCN

20 Thẻ phong độ SS

-*-

Chúc các HLV hài lòng với vật phẩm này!

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ