Gói Best 3 mùa Hiện tại
Vật phẩm | 07-05-2018

Xin chào các HLV!

Từ ngày 08.05.2018 đến 23.05.2018, FO3 Shop sẽ bắt đầu bày bán Gói Best 3 mùa Hiện tại với chỉ 999 CASH/FC.

19129 GoiBest3muahientai 775x685

Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói Best 3 mùa Hiện tại:

1 Thẻ BEST 3 mùa hiện tại (+5-+8)

2 Thẻ kinh nghiệm level 23

2 Phiếu giảm giá All 50% TTCN

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua được 1 lần trên PC và 1 lần trên FO3M

-*-

Chúc các HLV hài lòng với vật phẩm này!

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ