Gói Top CC, WB, WL tháng 4
Vật phẩm | 16-04-2018

Xin chào các HLV!

Từ ngày 17.04.2018 đến hết ngày 02.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Gói Top CC, WB, WL tháng 4 với giá 999 CASH/FC.

19067 GoiTop CC WB WL 775x685

Với mỗi Gói Top CC, WB, WL tháng 4, các HLV sẽ được nhận:

1 Thẻ Top 10 CC & WB & WL

1 Thẻ Top 11 World Legend (có UL)

1 Thẻ Level 23 

1 Phiếu giảm giá All 50% TTCN

20 thẻ phong độ SS 

-*-

Chúc các HLV hài lòng với Gói Top CC, WB, WL tháng 4.

BĐH FIFA Online 3 Việt Nam

Trân trọng!

Cẩm nang tân thủ