• Hộp may mắn tháng 2

  Vật phẩm | 05-02-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày hôm nay (06.02.2018) cho đến hết ngày 20.02.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Hộp may mắn phiên bản tháng 1 với giá 12 CASH. Với mỗi Hộp may mắn tháng 2, các HLV sẽ được...
 • Gói Nâng cấp mùa Hiện tại tháng 1/2018

  Vật phẩm | 05-02-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 06.02.2018 đến ngày 20.02.2018, FO3 Shop sẽ giới thiệu gói vật phẩm mới: Gói Nâng cấp mùa Hiện tại với giá 549 CASH. Với mỗi Gói Nâng cấp mùa Hiện tại, các...
 • Flash Sale: Gói Man Utd Legend Nâng cấp

  Vật phẩm | 03-02-2018
  Xin chào các HLV FIFA Online 3! Flash Sale đặc biệt trong hai ngày 04 và 05.02.2018 trên FO3 Shop sẽ là Gói Man Utd Legend Nâng cấp! Dưới đây là thông tin tất cả các vật phẩm trong Gói Man...
 • Gói Top CC (có EL): Độc quyền trên FO3M

  Vật phẩm | 02-02-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 03.02.2018 đến ngày 05.02.2018, FO3 Shop sẽ bày bán gói vật phẩm đặc biệt độc quyền trên FO3M (không thể mua trên PC): Gói Top CC (có EL) với giá chỉ 749 FC. Với...
 • Flash Sale: Hôp Hoàng kim tháng 1

  Vật phẩm | 02-02-2018
  Xin chào các HLV FIFA Online 3! Flash Sale đặc biệt trong hai ngày 03 và 04.02.2018 trên FO3 Shop sẽ là Hộp hoàng kim tháng 1! Dưới đây là thông tin tất cả các vật phẩm trong hộp: 1 Thẻ Top...
 • Gói WB, WL & VNL: Độc quyền trên FO3M

  Vật phẩm | 02-02-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 03.02.2018 đến ngày 05.02.2018, FO3 Shop sẽ bày bán gói vật phẩm đặc biệt độc quyền trên FO3M (không thể mua trên PC): Gói WB, WL & VNL với giá chỉ 349 FC. Với...

Nạp sò & Chuyển sò

Cẩm nang tân thủ