• Flash Sale: Gói VN Legend chỉ còn 399 CASH/FC

  Vật phẩm | 24-03-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 25 & 26.03.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Gói VN Legend với chương trình khuyến mãi: Chỉ 399 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói VN...
 • Flash Sale: Giảm mạnh Hộp Bạch kim tết

  Vật phẩm | 23-03-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 24 & 25.03.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Hộp Bạch kim tết với chương trình khuyến mãi tặng thêm 200 triệu EP: Chỉ 1100 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm...
 • Flash Sale: Hộp May mắn tháng 12 trở lại ngày 24.03 &25.03

  Vật phẩm | 23-03-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 24 & 25.03.2018, chúng tôi sẽ đưa Hộp May mắn tháng 12 trở lại FO3 Shop với chương trình khuyến mãi mua 20 Hộp tặng thêm 5 hộp. Với mỗi Hộp May mắn tháng 12, các...
 • Hộp Cao cấp tháng 3

  Vật phẩm | 22-03-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 23.03.2018 đến hết ngày 06.04.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Hộp Cao cấp tháng 3 với giá 799 CASH/FC. Với mỗi Hộp Cao cấp tháng 3, các HLV sẽ được nhận: 1 Thẻ Top 20 CC, WB,...
 • Gói Top CC tháng 3

  Vật phẩm | 22-03-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 23.03.2018 đến hết ngày 06.04.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Gói Top CC tháng 3 với giá 399 CASH/FC. Với mỗi Gói Top CC tháng 3, các HLV sẽ được nhận: 1 Thẻ Top 30 CC...
 • Hộp Hoàng kim tháng 3

  Vật phẩm | 19-03-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 20.03.2018 đến hết ngày 03.04.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Hộp Hoàng kim tháng 3 với giá 1099 CASH/FC. Với mỗi Hộp Hoàng kim tháng 3, các HLV sẽ được nhận: 1 Thẻ...

Nạp sò & Chuyển sò

Cẩm nang tân thủ