• Flash Sale: Gói Top CC, WB, WL tháng 4 trở lại ngày 13 & 14.05

  Vật phẩm | 12-05-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 13 & 14.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán trở lại Gói Top CC, WB, WL tháng 4 với chương trình khuyến mãi: Chỉ còn 899 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các...
 • Flash Sale: Gói WL chỉ định 30 trở lại trong 2 ngày 12 và 13

  Vật phẩm | 11-05-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 12 & 13.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán trở lại Gói WL chỉ định 30 với chương trình khuyến mãi: Chỉ còn 549 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm...
 • Gói World Legend tuyển chọn tháng 5

  Vật phẩm | 11-05-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 11.05.2018 đến 26.05.2018, FO3 Shop sẽ bắt đầu bày bán Gói World Legend tuyển chọn với chỉ 899 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói World Legend...
 • Hộp may mắn tháng 5

  Vật phẩm | 08-05-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày hôm nay (08.05.2018) cho đến hết ngày 28.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán Hộp may mắn phiên bản tháng 5 với giá 12 CASH. Đặc biệt trong tuần đầu tiên (từ 08.05 đến 15.05,...
 • Gói Best 3 mùa Hiện tại

  Vật phẩm | 07-05-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 08.05.2018 đến 23.05.2018, FO3 Shop sẽ bắt đầu bày bán Gói Best 3 mùa Hiện tại với chỉ 999 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói Best 3...
 • Flash Sale: Gói Top Legend tháng 4

  Vật phẩm | 05-05-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 06 & 07.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán trở lại Gói Top Legend tháng 4 với giá khuyến mãi chỉ còn 799 Cash/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm có...

Cẩm nang tân thủ