• Gói cầu thủ tuyển chọn S

  Vật phẩm | 29-05-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 25.05.2018 đến 09.06.2018, FO3 Shop sẽ bắt đầu bày bán Gói cầu thủ Tuyển chọn S với giá 799 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói cầu...
 • Flash Sale: Hộp nâng cấp các mùa cũ

  Vật phẩm | 26-05-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 27 & 28.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán trở lại Hộp nâng cấp các mùa cũ với chương trình khuyến mãi: Chỉ còn 499 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các...
 • Flash Sale: Hộp Kim cương tháng 4

  Vật phẩm | 25-05-2018
  Xin chào các HLV! Trong 2 ngày 26 & 27.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán trở lại Hộp Kim cương tháng 4 với chương trình khuyến mãi: Chỉ còn 1049 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm...
 • Gói WL & WB phổ thông: Độc quyền FO3M

  Vật phẩm | 25-05-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 26.05.2018 đến ngày 27.05.2018, FO3 Shop sẽ bày bán gói vật phẩm đặc biệt độc quyền trên FO3M (không thể mua trên PC): Gói WL & WB phổ thông với giá 199 FC. Với...
 • Gói Nâng cấp đặc biệt

  Vật phẩm | 25-05-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 25.05.2018 đến 09.06.2018, FO3 Shop sẽ bắt đầu bày bán Gói Nâng cấp đặc biệt với giá 399 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói Nâng...
 • Gói cầu thủ Tuyển chọn A

  Vật phẩm | 25-05-2018
  Xin chào các HLV! Từ ngày 25.05.2018 đến 09.06.2018, FO3 Shop sẽ bắt đầu bày bán Gói cầu thủ Tuyển chọn A với giá 699 CASH/FC. Dưới đây là thông tin các vật phẩm có trong Gói cầu...

Cẩm nang tân thủ